top of page

Tjänster
Kontors-Ergonomi.se  vi rekommenderar dom bästa produkterna som behövs.


Är ni i behov av ergonomiska hjälpmedel, men vet inte vad ni behöver eller vilka produkter som finns på marknaden?

Vi hjälper er att hitta dom rätta produkterna, till bästa pris.

 

Enkel genomgång av arbetsplats:

Vår ergonom som kan ge råd och tips för respektive individ - ca 15-20 min/ arbetsplats

Medarbetaren får på plats direkta råd för att förbättra arbetsplatsen och eventuella justeringar sker direkt.

Pris:  395 kr / Person

(Sammanställning för rekommenderade produkter att använda)

Ni erhåller därefter dokumentation med behovsanalys.


Fördjupad arbetsplatsgenomgång

Vår ergonom som kan ge råd och tips för respektive individ - ca 25-30 min/ arbetsplats

Fördjupad arbetsplatsgenomgång hinner vi med ungefär en till två personer per timme.

Medarbetaren får på plats direkta råd för att förbättra arbetsplatsen och eventuella justeringar sker direkt.

Pris:  595 kr / Person

(Sammanställning för rekommenderade åtgärder & produkter att använda)

Ni erhåller därefter dokumentation med behovsanalys.

 

(Efter Sammanställning kan ni som själva ta beslut om vilka insatser som krävs för att höja medarbetarens hälsa och välbefinnande.

Och varifrån ni vill köpa produkterna. Om ni väljer att köpa produkterna ifrån oss, så hjälper vi även till med installationen.)

 

UTBILDNING

Ergonomi utbildning för din personal är kostnadseffektivt i det långa loppet, eftersom medarbetarna i förlängningen kan hjälpa både sig själva och nya kollegor att arbeta ergonomiskt. V

Utbildning från 3500 kr/ per 1 grupp (4 personer)


Vi har representanter på flertalet platser i landet.

(Priser  kan variera beroende på avstånd till kund)

bottom of page